لباس فرم دبستان

اولیاء گرامی از20 مرداد ماه لغایت 7 شهریور ماه جهت اندازه گیری لباس فرم دانش آموزان بهمراه فرزندتان در ساعات 9 صبح لغایت 12 ظهر همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه به دفتر مدیریت دبستان مراجعه فرمائید.

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر دبستان 65993348 تماس حاصل فرمائید.

                                                                                         نیک نژاد

/ 1 نظر / 17 بازدید