بمناسبت روز معلم

گفت استاد مبر درس از یاد / یاد باد آنچه بمن گفت استاد

یاد باد آنکه مرا یاد آموخت / آدمی نان خورد از دولت یاد

هیچ یادم نرود این معنی / که مرا مادر من نادان زاد

پدرم نیز چو استادم دید / گشت از تربیت من آزاد

پس مرا منت از استاد بود / که به تعلیم من استاد استاد

هرچه می دانست آموخت مرا / غیر یک نکته که ناگفته نهاد

قدر استاد نکو دانستن / حیف استاد بمن یاد نداد

گر بمرده روانش پر نور / ور بود زنده خدا یارش باد

روز معلم بر تمام معلمان زحمت کش (امروز و دیروز) را که تمام داشته های امروزمان را

مدیون آنان هستیم تبریک میگویم و امید همچنان سلامت و سرافراز باشند.

/ 0 نظر / 26 بازدید