امکانات موجود

 

 

کل فضای مجموعه آموزشی : 400 متر مربع

فضای آزاد : 200 متر مربع

فضای سرپوشیده : 200 متر مربع

دارای 4 کلاس آموزشی استاندارد با موازین آموزشی

فضای بازی سرپوشیده با حفاظت کامل فیزیکی عبارت از دیوار و کف دارای ضربه گیر و همچنین وسایل بازی استاندارد وپلی اتیلین ، مجهز به سیستم صوتی

فضای بازی روباز در فضای سبز

مجهز به کلاس رایانه

سالن فعالیتهای فوق برنامه

اطاقمخصوص صرف میان وعده

دارای آبخوری و سرویس های بهداشتی متناسب با دانش آموزان

 

                        

   فضای بازی رو باز مجموعه آموزشی                              دفتر مدیریت

                         

        یکی از کلاسهای آموزشی                                کلاس فوق برنامه

                          

          سالن بازی سر پوشیده                               سالن بازی سر پوشیده

    

        سالن بازی سرپوشیده

/ 0 نظر / 48 بازدید