معرفی پرسنل کادر

خانم شهرزاد نیک نژاد  

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی 

سمت : موسس دبستان نواندیشان و اموزشگاه علمی ،تقویتی ذهن برتر

 

/ 0 نظر / 20 بازدید