بمناسبت امام علی و روز پدر

روز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست …


روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته …


و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه …


روز موجودی با محبت به نام پدر ..


پدر عزیزم و تمام پدرهای خوب دنیا روزتان  مبارک

/ 0 نظر / 21 بازدید