لباس فرم دانش آموزان

با توجه به نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی 95-94 جهت تهیه لباس فرم دانش آموزان

از اولیاء گرامی دعوت می شود همراه با فرزندانمان از روز شنبه مورخ 7 شهریور ماه لغایت

چهارشنبه 18 شهریور از ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر  جهت سفارش سایز و همچنین

مشخص شدن تاریخ تحویل گیری به دبستان مراجعه فرمایند.

/ 0 نظر / 48 بازدید